Čo je to ten Neomarxizmus čo už zhruba 20 rokov vládne na západe?

0 10. júl 2018, Henryk Lahola redakčne upravil Július Vonkomer
10. júl 2018
Henryk Lahola redakčne upravil Július Vonkomer
Bohužiaľ len málokto má úplne jasno čo všetko obnáša súčasná plazivá a na intenzite sa stupňujúca neomarxistická diktatúra na západe, ktorá pomaly preniká aj k nám do Slovenskej republiky. Spravidla sú Vaše predstavy o nastupujúcej neomarxistickej diktatúre veľmi neisté a hmlisté, niektorí si ju mýlia s predchádzajúcim komunistickým režimom, a aj tí, čo si túto nastupujúcu neomarxistickú diktatúru s predchádzajúcim komunistickým režimom nepletú v nej vidia úplne niečo iné ako v nej skutočne je. Ba dokonca je veľké množstvo aj takých ľudí, ktorí si zmien ku ktorým došlo na západe v priebehu zhruba posledných dvadsiatich rokoch vôbec ani len nevšimli.
Karl Marx

Pokúsim sa teda v stručnosti vysvetliť podstatu súčasných západných neomarxistických režimov: Spájať neomarxizmus či marxizmus iba len s ekonomickou marxistickou ideológiou sovietskeho typu je veľký omyl a nedorozumenie. Marxizmus má totiž viacero rôznorodých vetiev, pričom na ekonomiku primárne orientovaná vetva marxizmu sovietskeho typu aký poznáme my z dvadsiateho storočia z Československa z rokov 1948 - 1989 je iba len jednou z nich.

Neomarxizmus, ktorý sa v posledných dvadsiatich rokoch v dnešnom post-demokratickom svete stal vládnucou ideológiou na západe, a ako taký je vetvou marxistickej ideológie, ktorá sa nazýva niekedy ako tzv. "kultúrny neomarxizmus", a ako taká vychádza táto vetva z tzv. " frankfurtskej školy ". Táto vetva neomarxismu na rozdiel od vyššie spomínaného na ekonomiku primárne orientovaného marxizmu sovietskeho typu úplne rezignovala na etatizáciu súkromného vlastníctva (tj. rezignuje na tzv. "znárodňovanie" výrobných prostriedkov, respektíve konfiškovanie súkromného majetku) a fakticky v podstate plne akceptuje trhové hospodárstvo i celú kapitalistickú ekonomiku. Ostatne nie je to nič zvláštne, pretože nielen táto konkrétna vetva na západe už zhruba dvadsať rokov vládnuceho neomarxismu, ale v podstate vlastne tiež aj takmer všetky ostatné vetvy marxistickej ideológie tiež dospeli dnes k plnej akceptácii trhového hospodárstva a kapitalistickej ekonomiky. Napríklad dnešná komunistická Čína nemá o nič menej kapitalistickú ekonomiku ako majú napríklad USA. Práve tak pozrime sa trebárs dokonca aj na tých zvyšných súčasných niekoľko málo prežívajúcich komunistických diktatúr, kde dodnes monopolne vládnu komunistické strany. S výnimkou Severnej Kórei vychádzajúcej z na ekonomiku primárne orientovanej marxistickej ideológie sovietskeho typu, všade inde kde monopolne vládnu komunistickej strany už sa presadili také vetvy marxizmu, ktoré hoci sú odlišné od danej konkrétnej vetvy súčasného na západe vládnuceho neomarxismu, napriek tomu rovnako aj tieto vyššie spomínané vetvy marxistickej ideológie fakticky akceptujú trhové hospodárstvo a kapitalistickú ekonomiku.

Zatiaľ čo na ekonomiku primárne orientovaná ideológia marxizmu sovietskeho typu za utláčanú triedu vidí "proletariát", tzv. „robotnícku triedu“, tj. robotníkov; súčasná na západe vládnuca vetva neomarxismu zvaná kultúrny neomarxizmus ako utláčaných vidí "menšiny" v tom najširšom slova zmysle. Táto vetva neomarxismu frankfurtskej školy vychádza napríklad z výroku Fridricha Engelsa, ktorý sa na adresu manželstva vyslovil v tom zmysle, že v manželstve je údajne vraj muž "kapitalistom" a žena "proletárom". A teda prvou množinou utláčaných sú údajne vraj "ženy" a ich údajnými utláčateľa sú vraj "muži".

A obdobne si títo neomarxisti vyvodili aj ďalšie množiny údajných utláčaných a utláčateľov: Druhou množinou utláčaných sú údajne vraj "deti" a ich údajnými utláčateľa sú údajne vraj "dospelí". 

Treťou množinou utláčaných sú údajne vraj "všetci farební" (tj. Rómovia, černosi, aziati, indiáni atď.), a ich údajnými utláčateľmi sú údajne vraj "belosi".

Štvrtou množinou utláčaných sú údajne vraj všetky tzv. "sexuálne menšiny", respektíve sexuálni devianti všetkých možných sexuálnych deviácií počnúc homosexuálmi a končiac nekrofilmi, a ich údajnými utláčateľmi sú údajne vraj "heterosexuáli", tj. sexuálne normálni ľudia.

Piatou množinou utláčaných sú údajne vraj "ateisti" a ich údajnými utláčateľmi sú údajne vraj "veriaci", a to veriaci akéhokoľvek náboženstva.

Šiestou množinou utláčaných sú údajne vraj "príslušníci nekresťanských náboženstiev" a ich údajnými utláčateľa sú údajne vraj "kresťania".

Siedmou množinou utláčaných sú údajne vraj "príslušníci nekatolíckych kresťanov" a ich údajnými utláčateľa sú údajne vraj "katolíci".

A teda suma sumárum z toho čo som uviedol vyššie, podľa tejto vetvy súčasnému západu vládnuca neomarxistická ideológia frankfurtskej školy plynie, že tým úplne najhorším vyvrheľom, ktorý je údajne vraj vinný za všetko zlo a biedu tohto sveta, a ktorého teda je potrebné úplne zničiť, možno snáď najlepšie nakoniec dokonca aj priamo zabiť, som aj ja, pisateľ týchto riadkov Henryk Lahola, respektíve okrem mojej maličkosti aj všetci ostatní ľudia, ktorí sú podobne ako som aj ja "bielym, heterosexuálnym mužom, kresťanom a navyše ešte k tomu aj katolíkom".

A o tom, že táto neomarxistická ideológia je veľmi účelová, selektívna a pokrytecká netreba ani dlho hovoriť. Napríklad ešte pred niekoľkými rokmi bola napríklad zo strany českých neomarxistov velebená advokátka Klára Samková, ktorá je síce nepochybne vynikajúca advokátka, bola však ale velebená oveľa viac než napríklad advokát Tomáš Sokol, ktorý je odbornou verejnosťou pokladaný za najlepšieho súčasne žijúceho advokáta v Českej republike. Prečo ale teda česká neomarxistická tzv. "Česká televízia“ oveľa viac velebila a oslavovala advokátku Kláru Samková než advokáta Tomáša Sokola? Bolo to snáď preto, že by Samková bola lepšia, respektíve odborne fundovanejšie advokátkou ako advokát Sokol? 

Samozrejme, že nie! 

Je ale ženou, a najmä potom má rómsky pôvod, a to je v očiach vládnucich neomarxistov oveľa väčšia odborná kvalifikácia než sebeväčšie znalosti v oblasti práva či advokátskych schopností advokáta vôbec. Advokát Sokol je predsa len príslušníkom "utláčateľského mužského pohlavia", ako aj príslušníkom "utláčateľskej bielej rasy", zatiaľ čo advokátka Samková je naopak príslušníčkou "utláčaného ženského pohlavia", a najmä potom príslušníčkou "utláčaného rómskeho etnika". Ale aj toto pravdaže trvalo iba len do toho okamihu, kým advokátka Samková neodsúdila migráciu islamských migrantov, a tým sa de facto nepostavila proti ideológii vládnucich neomarxistov. Potom už jej v očiach neomarxistov vládnucich napríklad aj v tzv. "Českej televízii" nepomohlo ani to, že je ženou a navyše ešte k tomu aj Rómkou.

A úplne rovnako tak práve tí, čo najviac pokrytecky plačú nad tým, že v novembri 2016 v prezidentských volbách nebola zvolená "žena" v USA (tj. Hillary Clintonová), sú na prvý pohľad paradoxne bez najmenších pochybností práve tými najfanatickejšími a nejhúževnatejšími odporcami toho, aby bola v prezidetských volbách v roku 2017 zvolená "žena" vo Francúzsku (tj.Marine Le Penová). Pravdaže keď sa poukáže na tento rozdielny postoj vládnucich neomarxistov pokiaľ ide o USA a o Francúzsko, každý pochopí, že proklamácia údajnej túžby neomarxistov chcieť (niekedy) "za prezidentku ženu" je v skutočnosti iba len zástupný problém. Neomarxistom ide totiž politicky o úplne niečo iné ako o to - čo tak radi predstierajú - že by snáď z údajne čistého feministického idealizmu boli ochotní v politike uprednostniť akúkoľvek ženu pred akýmkoľvek mužom.

Podobne tak aj ak by sa či už kdekoľvek na svete niekto spýtal krajne ľavicových neomarxistických extrémistov či by si priali aby sa prezidentom (nech už akejkoľvek krajiny) stal homosexuál, tak by bez najmenších pochybností opäť všetci začali nadšene kričať, že "áno". Pokiaľ ale dotyčný homosexuál povie, že nepodporuje militantné LGBTI a že naopak podporuje právo všetkých detí mať skutočného biologického otca a skutočnú biologickú matku, tak ak by sa toto jeho oznámenie - ideologicky sa neomarxistom nehodiace, lebo fakticky popiera predstieranú neomarxistickú lož, že obyčajní homosexuáli podporujú neomarxistickú, homosexualistickú ideológiu LGBTI - už dnešným západným masmédiám nedalo pred verejnosťou priamo úplne zatajiť a ututlať, tak začali by títo vládnuci krajne ľavicoví neomarxistickí extrémisti a ich všetky masmédiá (úplne všetky masmédiá: všetky televízne stanice, všetky rozhlasové stanice i všetka tlač) nenávistne jačať, kydať na neho lživé ohovárania a osočovať tohto človeka aj napriek tomu, že je homosexuál, obviňujúc ho z tzv. "homofóbie", ba dokonca osočovať ho že je údajne vraj "fašista", "nacista" a neviem čo ešte, ako sa to už ostatne už asi dvadsať rokov na dnešnom západe ovládanom krajne ľavicovými neomarxistickými extrémistami už mnohokrát stalo, ako napríklad v marci 2015 kedy dvaja homosexuálni talianski módni návrhári Domenico Dolce a Stefano Gabbana, ktorí sú tiež aj spolumajitelia svetoznámej módnej návrhárskej firmy "Dolce" boli vystavení nenávistnej kampani prakticky všetkých politikov a ich masmédií za to že verejne odmietli a odsúdili ich neomarxistickú homosexualistickú ideológiu a propagandu LGBTI.

Toľko stručné vysvetlenie podstaty súčasného neomarxismu, ktorého protagonisti neomarxistických režimov vládnu na západe už zhruba dvadsať rokov. Pravdaže uznávam, že toto moje vysvetlenie je veľmi skratkovité a teda nie celkom presné, čo je však ale dané tým, že je tak veľmi stručné. A nič na tom nemení ani to, že u nás v bývalých komunistických štátoch strednej Európy (tj v Českej republike, v Poľsku, v Maďarsku a na Slovensku) zatiaľ máme ešte oveľa väčšiu slobodu ako majú dnes ľudia na západe. A hoci síce z týchto štyroch štátov bývalej komunistickej Strednej Európy má už aj Česká republika a Slovenská republika určitý nábeh k nastoleniu neomarxistickej diktatúry, aspoň zatiaľ ešte neomarxistická diktatúra u nás nie je, respektíve teda aspoň zatiaľ sa u nás ešte plne nerozvinula. Výnimkou sú iba "naše" masmédiá, tj. televízne stanice, rozhlasové stanice a všetka tlač, ktorá je v Českej republike i v Slovenskej republike už pod plnou kontrolou neomarxistických ideológov a propagandistov, a to v úplnej rovnakej miere, ako je tomu dnes na západe.

Masmédiá v Českej republike i v Slovenskej republike sú výrazne neomarxistickejšie ako vrcholoví vládnuci politici Českej republiky a Slovenskej republiky. Zaiste je pravdou, že medzi vrcholovými politikmi už väčšina našich (českých aj slovenských) politikov buď sa stotožnila s niektorými názormi neomarxistickej ideológie, prípadne s nimi do istej miery koketuje. Ale inak Zaplať Pán Boh medzi vrcholovými politiky aspoň zatiaľ na 100% "dokonalých" neomarxistických politikov v Českej republike i Slovenskej republike je málo. Tým pravdaže netvrdím že vôbec nie sú! Napríklad pokiaľ ide o Slovenskú republiku, tak možno konštatovať, že týmito na 100% "dokonalými" neomarxistickými politikmi, ktorým ich na západe vládnuci neomarxistickí súdruhovia rozhodne nemajú ani v najmenšom čo vytknúť sú napríklad europoslankyňa Monika Flašíková Beňová zo Smeru, vysoká úradníčka Oľga Pietruchová, a potom prakticky všetci vrcholoví politici zo strany SAS – strana tzv. „Sloboda a solidarita“. a niekoľko ďalších.

 

Poznámka redakcie:

Autor písal článok v novembri roku 2016 a dnes už vieme, že situácia je oveľa horšia.

Hodnotenie článku

Nahlásiť chybu v článku

* Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané občianskym združením Alternatívne spravodajstvo, zapísaným v registri občianskych združení na Ministerstve vnútra SR s prideleným IČO: 51405784 na účely spätného kontaktovania. Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete tu.

Odporúčame

Špičková česká biologička považuje koronavírus za umelo…
Národný spevák Ondrej Ďurica vydal nový album s názvom RODINA
Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský zvýšil ceny nájmu…
Štát bude i ďalej umelo vytvárať z detí dlžníkov
Orbán: „Vyhráme len vtedy, ak budeme odmeňovať tých, ktorí budú…
AfD dostala vo februári podozrivý dar zo zahraničia

Diskusia k článku

Upozornenie: Pred publikovaním príspevku si prečítajte pravidlá diskusie

Vážení diskutéri, podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky, atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Prevázdkovateľ webstránky sa dištancuje od všetkých komentárov porušujúcich platnú legislatívu.