Sledujeme online: Súd pre šeky chudobným rodinám. Kotleba prednesie svoju záverečnú reč

0 12. október 2020, redakcia
12. október 2020
redakcia
Súd s Marianom Kotlebom pre darovanie finančných šekov trom rodinám sa blíži ku koncu. Na dnešnom pojednávaní si samosudkyňa Ružena Sabová vypočuje posledné dve záverečné reči, a to od Kotlebovho obhajcu Petra Kupka i od samotného obžalovaného Mariana Kotlebu. 
Ilustračné foto.

19:40 - Sudkyňa Ružena Sabová uznala Mariana Kotlebu vinného a vymerala mu trest odňatia slobody na 4 roky a 4 mesiace so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Rozsudok nie je právoplatný.

19:25 - Sudkyňa prerušila pojednávanie na 15 minút po tom, čo prerušila Kotlebov prejav posledného slova, keď Kotleba povedal: „Mňa to tiež nebaví, ale ja som si to nevymyslel.“

18:40 - Kotleba prednáša svoje posledné slovo. Číta z mediálnych článkov, ktoré o symboloch 14 a 88 písali, čím chce preukázať, že nie on, ale médiá rozširujú takéto symboly.

18:30 - Kotleba požiadal o krátku prestávku, po ktorej začne s posledným slovom.

18:25 - Kotleba končí svoju záverečnú reč uvádza, že nebola preukázaná jeho vina a boli mu odopierané jeho práva, advokáti sa nemohli veľakrát vyjadriť, obhajoba bola podľa neho umlčiavaná. Kotleba hovorí, že z tohto procesu je sklamaný a rozčarovaný a že čakal, že súd bude dodržiavať zákony. Kotleba vyhlásil, že by mal byť uznaný za nevinného.

18:20 - Sudkyňa opäť prerušila Kotlebovu záverečnú reč. „Prezentujete sa pred médiami. Tieto argumenty, ktoré uvádzate, nemajú žiadnu relevanciu pre rozhodovanie prvostupňového súdu,“ uvádza sudkyňa.

O slovo sa prihlásili Kotlebovi obhajcovia, no sudkyňa im neudelila slovo. Nakoniec však Kotlebov advokát Mularčík požiadal o prestávku. Sudkyňa zo zamietla s tým, že prestávka bude až keď obžalovaný skončí svoju záverečnú reč, čo Mularčík namiesto s tým, že to môže byť aj o tri hodiny. Sudkyňa ho odbila s tým, že v tom prípade bude prestávka o tri hodiny. 

18:00 - Kotleba povedal, že už skončil s analýzou činu a bude sa teraz venovať analýze hlavného pojednávania z procesnej stránky. Súdu vyčíta, že doteraz mu nezodpovedal, prečo by mal byť posudzovaný podľa prísnejšej právnej kvalifikácie.

17:55 - Kotlebov advokát požiadal o odročenie pojednávania, nakoľko o 18:00 hod. končí prevádzkova doba súdu, no sudkyňa to odmietla a v hlavnom pojednávaní sa teda pokračuje.

17:40 - Kotleba komentuje nález Ústavného súdu SR, v ktorom sa konštatuje, že niektoré časti zákona týkajúceho sa extrémistických trestných činov sú v rozpore s Ústavou SR.

17:20 - Kotleba na pojednávaní bránil aj dvoch poslancov svojej strany, a to Milana Mazureka a Ondreja Ďuricu.

Prokurátor počas pojednávania čítal rozsudok nad Milanom Mazurekom, v ktorom bol odsúdený na pokutu 10-tisíc eur, prišiel vtedy aj o mandát poslanca. Prokurátor Kotlebovi vyčítal, že mu umožnil opätovne kandidovať. Podľa Kotlebuje však Mazurek symbolom demokracie, nakoľko si ho ľudia prekrúžkovali z posledného miesta kandidátky.

Kotleba v súvislosti so záverečnou rečou prokurátora obhajoval aj speváka Ondreja Ďuricu, ktorého prokurátor označil za neonacistu. To podľa Kotlebu nie je pravda. Ďurica mal v roku 2006 obdržať previerku od Národného bezpečnostného úradu na stupeň utajenia tajné. Tú by podľa Kotlebu neonacistovi NBÚ neudelilo.

16:40 - Jeden z historikov zo SAV Jakub Drábik bol podľa Kotlebu prokurátorom prezentovaný ako „super megaznalec“, no podľa Kotlebu nevedel odpovedať ani na „triviálne otázky, ktoré sú na úrovni strednej školy“.

16:00 - Kotleba po prestávke komentuje výpovede zamestnancov Historického ústavu SAV Drábika, Hlavinku a Schvarca.

15:40 - Kotleba požiadal sudkyňu o dlhšiu prestávku s tým, že cíti, že má zvýšenú teplotu. Sudkyňa však dlhšiu prestávku nevyhlásila a vyhlásila len krátku hygienickú.

15:00 - Kotleba teraz komentuje výpovede znalcov. Podľa jeho slov to bude časovo najnáročejšia časť jeho záverečnej reči.

Počas hlavného pojednávania vypovedali znalci Jan Boris Uhlíř, Matej Medvecký, Ladislav Vrtel, a trojica historikov z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Drábik, Hlavinka a Schvarc.

14:45 - Kotleba teraz rozoberá výpovede svedkov, medzi ktorými sú aj členovia rodín, ktorým bola finančná pomoc odovzdaná.

14:15 - „Dostal som pokutu za to, že hovorím veci, ktoré priamo súvisia s procesom. Reagoval som na záverečnú reč prokurátora,“ háji sa Kotleba s tým, že bude pokračovať v záverečnej reči.

14:10 - Sudkyňa Kotlebu opäť prerušila, podľa nej je zrejmé, že vybočuje od prejednávanej vec a považuje to za rušenie pojednávania.

Sudkyňa následne Kotlebovi pohrozila, že ak bude takto konať opakovane, tak môže čeliť obvineniu z trestného činu pohŕdania súdom.

Obhajca Rosina ho bráni s tým, že sudkyňa už druhýkrát prerušila jeho záverečnú reč, čím porušila jeho základné práva, nakoľko záverečná reč jeho klienta je v rámci pojednávania.

14:00 - Kotleba sa teraz venuje svojím prejavom v parlamente, ktorými chce dokázať, že v parlamente nikdy neonacizmus nepropagoval.

13:55 - Pojednávanie pokračuje. Kotleba oznámil, že proti rozhodnutiu sudkyne podáva sťažnosť.

13:45 - Sudkyňa Kotlebu prerušila a vyzvala ho, aby prestal čítať návrhy zákonov, podľa nej to vybočuje z rámca prejednávanej veci. To Kotleba odmietol s tým, že sudkyňa týmto hrubo zasahuje do jeho práv.

Kotleba aj napriek námietke sudkyne trval na pokračovaní vo svojej záverečnej reči v čítaní legislatívnej činnosti.

Sudkyňa Kotlebovi následne uložila poriadkovú pokutu v sume 500 €.

Podľa nej Kotleba „vybočoval z rámca prejednávanej veci a týmto konaním zdržiaval priebeh a bránil riadnemu prejednávaniu“. Kotleba sa proti tomu ešte predtým ohradil s tým, že prokurátor poukazoval aj na jeho politickú prácu, tak má právo sa aj k tomu vyjadriť.

Pojednávanie bude pokračovať po krátkej prestávke.

13:30 - Kotleba číta návrhy zákonov, ktoré poslanci jeho strany predložili do parlamentu počas minulého volebného obdobia. 

13:15 - Kotleba zdôrazňuje, že kým nacisti zdravotne postihnutých ľudí vraždili, tak oni im pomáhajú. Z kandidátnej listiny strany do posledných volieb vyberá aj ľudí, ktorí sú buď sami zdravotne postihnutí, alebo majú ťažko choré deti.

13:00 - Podľa Kotlebu suma, ktorá bola na šeku, tak „proste vyšla“. No nie sú jediní, komu tak vyšla. Kotleba poukázal napríklad na zbierku čínskych podnikateľov na Slovensku, ktorí na pomoc po výbuchu plynu v prešovskom paneláku vyzbierali 25 088 eur.

Ukázal tiež šeky od Nadácie Markíza na 1400 eur, 8888,88 eur a rovnako tiež šeky, ktoré odovzdal Richard Raši v sume 4883,40 eur.

12:50 - Kotleba následne demonštroval rozdielnosť súm 14 eur, 88 eur a 1488 eur v mešcoch, v ktorých boli tieto sumy v jednoeurových minciach. Touto názornou ukážkou argumentuje, že suma 1488 eur sa nemôže rozdeliť na 14 eur a 88 eur.

Ďalej sa Kotleba pýta, či by bol obžalovaný, aj keby tá suma bola napísaná rímskymi číslicami.

12:30 - V prípadoch, kedy boli použité čísla, ktoré obžaloba vytýka Kotlebovi, bolo podaných takmer 300 trestných oznámení, informuje Kotleba a demonštruje to veľkoformátovými fotografiami, napr. bilbordu, na ktorom bola suma 14,99 eur, či screenshotu z eshopu, kde bola tlačiareň za 1488,00 €.

„Závadové“ číslo Kotleba našiel aj ako popisné číslo aj na dome vo Zvolene.

11:50 - Kotleba dokazuje, že sa jedná o bežnú sumu aj zmluvami z centrálneho registra zmlúv, kde našiel viacero zmlúv na 1488 eur, ako aj 14,88 eur.

11:35 - Podľa Kotlebu obžaloba účelovo sumu 1488 rozdelila na dve čísla, a to na 14 a 88, pričom by bol podľa svojich slov zrejme súdený za akúkoľvek sumu, ktorá by obsahovala jedno z týchto dvoch čísel. Na predošlom pojednávaní uviedol, že v intervale od 0 do 1488 je takýchto čísel až 146.

„Nemohli by sme darovať ani 886 eur, 887 eur, 888 eur, 889 eur, ani 914 eur, pretože je tam tá nešťastná štrnástka,“ vymenúval vtedy Kotleba.

11:25 - Kotleba namieta, že obhajobe boli zamietnutí všetci navrhnutí svedkovia, ktorí sa zúčastnili predmetnej akcie, no svedkovia, ktorých predvolal prokurátor a ktorí sa dozvedeli o akcii len z médií, boli pripustení.

11:10 - Kotleba vo svojej reči hovorí, že trestný zákon si po vznesení obžaloby prečítal niekoľkokrát, no nikde sa nedočítal, ako porušil paragraf, podľa ktorého na neho podal prokurátor obžalobu. Nikde v trestnom zákone sa neuvádza, že je trestným činom niekomu darovať peniaze.

Konanie voči svojej osobe pokladá za vykonštruované. „Umelo sa hľadala právna kvalifikácia, pod ktorú by sa mohlo moje konanie dať,“ hovorí Kotleba s tým, že dôkazy, ktoré boli v jeho prospech, orgány činné v trestnom konaní odignorovali.

Kotleba namieta to, že na súde sa ako dôkaz neboli predložené samotné šeky, pre ktoré ho obžalovali. Ak by boli, tak podľa neho by z nich bolo zrejmé, že sa nejedná o žiadne symboly.

10:50 - Záverečnú reč začína prednášať Marian Kotleba. Na predošlom pojednávaní avizoval, že bude trvať asi tri a pol hodiny.

Kotleba chcel pri záverečnej reči používať aj iné pomôcky, ako napr. tabuľu. To mu však sudkyňa neumožnila.

Kotleba sa ohradil tým, že pomôcky dovolila používať napr. aj Kočnerovi. Podľa sudkyne však Kotleba o to nepožiadal vopred a tak mu použitie pomôcok neumožnila. Kotleba tak môže používať len vlastné poznámky.

10:45 - Kupka po prestávke pokračuje v záverečnej reči, no sudkyňa ho vyzvala, aby upustil od čítania dôkazov, ktoré neboli vykonané. Podľa Kupku však má obhajoba právo sa aj k takýmto dôkazom vyjadriť a v čítaní pokračoval.

Sudkyňa ho na to opätovne prerušila. 

„Pani sudkyňa, zasahujete do základných ľudských práv a slobôd môjho klienta,“ ohradil sa voči prerušeniu záverečnej reči Kupku ďalší z obhajcov Mularčík.

10:30 - Sudkyňa prerušila záverečnú reč Kupku. Podľa nej vybočoval z rámca prejednávanej veci, keď hovoril o dôkazoch, ktoré neboli na pojednávaní vykonané. Sudkyňa následne vyhlásila krátku prestávku.

10:20 - Kupka v záverečnej reči preukazuje, že slovo „cigán“ je úplne normálne. Číta články, v ktorých Rómovia o sebe samých hovoria ako o cigánoch.

10:15 - Kupka v záverečnej reči hovorí aj o šekoch, ktoré odovzdala Nadácia Markíza, ale aj bývalý primátor Košíc Richard Raši, ktoré tiež obsahovali čísla 14 a/alebo 88. Kotlebov obhajca tým preukazuje, že tieto čísla sú bežné aj pri dobročinných zbierkach.

09:55 - Kotlebov advokát poukazuje aj na to, že suma 14,88 eur je úplne bežná a dajú sa za ňu zakúpiť rôzne produkty, ako napr. ponožky, kvetináče, lampy, ističe a mnohé ďalšie. Ďalej pokračuje čítaním produktov za 1488 eur.

09:30 - Kupka čítal celé stanovy ĽS Naše Slovensko a pokračuje komentovaním posudku znalca Medveckého, ktorý má byť odborníkom na politický extrémizmu.

09:00 - Kupka hodnotí pôsobenie Kotlebu vo funkcii predsedu BBSK. Kotleba podľa jeho slov zlepšil hospodárske výsledky kraja a znížil celkový dlh, bojoval taktiež proti korupcii a podvodom. Kotlebovu Ľudovú stranu Naše Slovensko označil za demokratickú stranu, ktorej činnosť a stanovy sú v súlade s ústavou a zákonmi.

08:45 - S prejavom svojej záverečnej reči začal Kotlebov obhajca Peter Kupka. Hneď v úvode poukázal na rozpor s tým, že Kotleba nemôže obdarovaním chudobných rodín, v ktorých sú aj postihnuté deti, vyjadriť podporu hnutiami smerujúcim k potláčaniu práv a slobôd, nakoľko práve takéto hnutia, ktoré mal podľa obžaloby Kotleba propagovať, postihnutých likvidovali.

08:30 - Začalo súdne pojednávanie s Marianom Kotlebom, ten, ako obvykle, prišiel v rúšku s číslom 1984, ktoré odkazuje na rovnomenný román G. Orwella.

Hodnotenie článku

Nahlásiť chybu v článku

* Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané občianskym združením Alternatívne spravodajstvo, zapísaným v registri občianskych združení na Ministerstve vnútra SR s prideleným IČO: 51405784 na účely spätného kontaktovania. Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete tu.

Odporúčame

Lajčák sa rozhodol zostať vo funkcii ministra zahraničia
Blaha novej vláde: „Chcete niečo urobiť pre spravodlivosť?…
P. Pellegrini bude s japonským premiérom rokovať aj o…
Kotlebovci chcú získať kreslo primátora Žiliny
Chcete voliť zo zahraničia? Na registráciu máte už len pár dní!
Katedrály v Košiciach a Prešove sa symbolicky zahalia do…

Diskusia k článku

Upozornenie: Pred publikovaním príspevku si prečítajte pravidlá diskusie

Vážení diskutéri, podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky, atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Prevázdkovateľ webstránky sa dištancuje od všetkých komentárov porušujúcich platnú legislatívu.