Na dopravu Slovensko vyčerpalo už prvú miliardu eur z eurofondov

9. august 2018, zdroj: TASR
9. august 2018
zdroj: TASR
Na projekty z oblasti dopravy a informatizácie bola z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) vyčerpaná už prvá miliarda eur. Médiá o tom v stredu informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR.
ilustračný obrázok

Peniaze investované z tohto operačného programu tvoria takmer polovicu z celkového čerpania európskych fondov na Slovensku. "Po tom, čo sme v júli zazmluvnili tri veľké dopravné projekty, sme pripravili žiadosť o platbu v sume takmer 100 miliónov eur. Naším cieľom bolo odľahčiť štátny rozpočet, z ktorého sú výdavky najskôr zaplatené a neskôr sú preplatené z fondov Európskej únie (EÚ)," uviedol minister Árpád Érsek (Most-Híd). Sme schopní efektívne využiť súčasné prostriedky a pripravení prijať aj ďalšie zdroje," dodal minister.
      Podľa rezortu bolo v OPII ku koncu júla vyčerpaných 1,02 miliardy eur, čo predstavuje viac ako 22 % celkovej alokácie. V mesiaci júl bola dosiahnutá aj dvojmiliardová hranica zazmluvnenia (41,79 % alokácie). „Pri čerpaní fondov EÚ sa sleduje splnenie záväzkov v rámci pravidla n+3. Ako jeden z troch operačných programov má OPII už v predstihu splnený záväzok čerpania stanovený Európskou komisiou do konca tohto roku," pripomína rezort. K plánovaným výstupom projektov OPII patrí 140 km diaľnic a rýchlostných ciest, 300 km ciest I. triedy, 40 km železničných tratí, 18 km električkových tratí a 116 vlakov a vozidiel MHD.
      MDV SR zúčastňuje na tvorbe podmienok pre čerpanie fondov EÚ po roku 2020. V súčasnosti Slovensko predsedá Vyšehradskej štvorke (V4) a v oblasti dopravy koordinuje rokovania s Bruselom. "Jednou z priorít, ktoré sú spoločné pre krajiny V4, je zosúladenie štrukturálnych fondov a finančného nástroja CEF (nástroj na prepojenie Európy - pozn. TASR) tak, aby bolo možné investovať čo najviac peňazí na dobudovanie európskej diaľničnej siete v jednotlivých krajinách," uvádza ministerstvo.
      Podľa neho tieto priority budú krajiny V4 v Bruseli presadzovať spoločne, čo znamená lepšiu perspektívu dobrého výsledku. Krajiny V4, vrátane SR, sa zasadzujú za ponechanie súčasnej miery spolufinancovania projektov, zachovanie DPH ako oprávneného výdavku aj pri finančne náročnejších projektoch a zachovanie pravidla n+3 pri čerpaní eurofondov, uzatvára rezort.

Hodnotenie článku

Odporúčame

Komentár: Unesený Vietnamec spôsobil rozruch medzi štandardnými…
Eutanázia a asistovaná sebevražda
VIDEO: Matica slovenská spracovala dokument o jednom z…
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
LEVOČSKÁ PÚŤ 2018
Teplý júl v Bratislave