Perličky z vládnych dotácií pre národnostné menšiny

0 28. jún 2018, J.P.
28. jún 2018
J.P.
Výlet k moru či multikulti propaganda z dielne zahraničných agentov. Aj na takéto „zmysluplné“ projekty rozdával dotácie zo slovenských peňazí bývalý predseda vlády Róbert Fico. Návrh záverečného účtu za rok 2017, ktorý za Úrad vlády slovenskej republiky predložil Ing. Igor Federič ukazuje ako štedro podporoval dnes už poslanec Róbert Fico rôzne mimovládne organizácie a občianske združenia. Tento dokument vyvracia Ficove hrdinské prejavy
o obrane Slovenska pred negatívnymi vplyvmi mimovládnych organizácií napojených na zahraničie, medzi bohato dotovanými organizáciami je totiž aj Nadácia Milana Šimečku v ktorej pôsobia viacerí zahraniční agenti. Táto nadácia si vďaka Úradu vlády prilepšila v roku 2017 o niekoľko desiatok tisíc eur.
naše peniaze

Dovolenka k moru za viac ako 10 000 eur
Jeden z príkladov maximálne nezmyselného nakladanie s verejnými zdrojmi je aj financovanie projektu s názvom III. Spoznávacia púť za ochrankyňou Rómov - Kali Sáry- Čiernej Sáry, ktorý vytvorilo Informačné poradenské Centrum Rómov. Išlo o výlet s 50 účastníkmi do francúzskeho mesta Les Saintes Mare de La Mér, ktoré sa nachádza na pobreží Stredozemného mora v blízkosti mesta Marseille. Medzi deklarovanými cieľmi tohto projektu malo byť zvýšenie sebavedomia Rómov alebo stretnutie sa s Rómami z krajín  celého sveta. Program sa skladal z účasti na svätých omšách, slávnostných sprievodoch,
prehliadkach múzeí a voľného programu. Odborný garant tohto predraženého výletu bol Vladimír Sendrei, člen výboru pre národnostné menšiny na Úrade vlády. Náklady tejto päť dnovej dovolenky boli presne 11 053 eur, z čoho štát zaplatil 10 500 eur. Medzi výdajmi je aj rozprávková odmena pre projektového manažéra“, ktorý si za pár dní privyrobil o 1000 eur. Úlohou projektového manažéra spočívala v organizácií výletu. Úkony, ktoré bežne plnia učitelia základných a stredných škôl pri organizácií školských výletov nemôžu byť o nič menej náročné no napriek tomu môžu o tisíc eurovej odmene snívať. Pôvodne na tento výlet požadovalo občianske združenie bez hanby 16 500 eur, no muselo sa uspokojiť aj s pár tisíc eurami menej. Vláda aj takýmito projektmi dokladuje riešenie cigánskeho problému, preto sa
nedivme, že sa v tejto otázke nemení nič k lepšiemu.

 

Na cigánsky festival prispel Úrad vlády 30 000 eur
Išlo o štvordňový festival s názvom Ľudia z rodu Rómov 2017, ktorý organizovalo občianske združenie Quo Vadis zo Zvolena. Toto združenie vedie Ing. Ingrid Kosová, PhD., ktorá v minulosti kandidovala v parlamentných voľbách za Most-Híd a svoju nespokojnosť s tým
ako Marian Kotleba vedie BBSK si filtrovala aj v blogoch na Denníku N. Pri pani Kosovej sme natrafili aj na zvláštne protirečiace konanie, keď na vlastnej stránke tvrdí:

„Chcem aby moje deti žili v krajine, kde..., ...kde nemusia hľadať svoju idenititu, pretože je jedno, či sa narodili ako Rómovia, alebo Slováci.“ čo priamo odporuje cieľom uvedeného festivalu Ľudia z rodu Rómov medzi ktoré patrí posilnenie národnostnej identity rómskeho obyvateľstva.
Každopádne sa slovenskí daňoví poplatníci prostredníctvom dotácie na tento festival poskladali na vysokú odmenu pre režiséra podujatia Bc. Davida Tišera, prvého romského LGBT aktivistu v Českej republike, vo výške 1000 eur alebo na luxusné priestory galavečera, ktorý sa konal v priestoroch Spoločenskej dvorany v kúpeľnom hoteli PALACE za 1800 eur.
Celé toto podujatia stálo 31 850 eur z čoho občianske združenie Quo Vadis poskytlo z vlastných zdrojov 550 eur. Drvivá väčšina z rozpočtu šla teda z verejných zdrojov. Na podpore kultúry nie je nič zlé, no takéto rozšafné bez mierové míňanie spoločných peňazí je nezmyselné zvlášť, keď sú oblasti ako školstvo alebo zdravotníctvo, kde by sa tieto prostriedky zišli určite viac.

Poúčanie cigánskych detí o tom aké majú práva za 20 000 eur
Nadácia Rómsky vzdelávací fond sa rozhodla poučiť niekoľko desiatok vybraných cigánskych detí o tom aké majú práva. Samozrejme väčšinu nákladov spojených s tými projektom hradil štát a to vo forme dotácie o výške 20 000 eur. Odborný garant tohto projektu bol Mgr. Viktor Teru, člen národnostného výboru na Úrade vlády. Tento predražený projekt, vďaka ktorému si jeho projektový manažér prilepšil o 1 500 eur (v žiadosti to malo
byť až 5500 eur!) a dvaja lektori o 1460 eur, bol vedení vo forme akéhosi neformálneho vzdelávania cigánskych žiakov ZŠ, SŠ, VŠ (spolu 110 žiakov) v oblasti ich práv ako príslušníkov národnostnej menšiny. Príslušníci národnostných menšín nemajú podľa platnej legislatívy žiadne špeciálne práva. Ich práva sú totožné s právami majoritného obyvateľstva a určite sa nedá povedať, že sú v nejakom ohrození. Z týchto príčin je tento projekt
predražený nezmysel, ktorý zneužíva otázku občianskych práv, len aby sa úzka skupinka tvorcov projektu nabalila. Práve v súvislosti s cigánskou menšinou by boli na mieste skôr prednášky o povinnostiach, ktoré často príslušníci tejto menšiny s požehnaním štátu a mimovládnych organizácií zanedbávajú.

Zvrátená propaganda zahraničných agentov za štátne peniaze
Veľa známych bojovníkov proti všetkému slovenskému a kresťanskému by sme našli v radoch Nadácie Milana Šimečku. Medzi zakladateľov tejto organizácie patria „esá“ ako Martin Butora či Fedor Gál, ktorých určite netreba predstavovať. Dnes nadáciu vedie bývalá pracovníčka Veľvyslanectva USA na Slovensku Eva Salnerová. O tom aký dlhodobo vrúcny vzťah panuje medzi touto nadáciou a Úradom vlády SR pod vedením strany SMER-SD vypovedajú obrovské dotácie vyplatené tejto nadácií. Len od roku 2013 to bolo viac ako 320 000 eur čo predstavuje viac ako 9 a pol milióna slovenských korún, ktoré mali byť oficiálne použité na podporu kultúry národnostných menšín. V minulom roku to bolo 48 000 eur, z ktorých sa financovali projekty zamerané na formovanie názorov o holokauste či multikultúre, čo malo byť v súčinnosti so štátnym
vzdelávacím programom pre ZŠ: „viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno – kultúrnych hodnôt“. Inými slovami, vláda platila pochybným organizáciám za masírovanie mozgov s cieľom vytvoriť u ľudí ideologicky správny obraz o dejinách či súčasnej migrantskej kríze. Propagandistické funkcie, ktoré v minulosti vykonávali rôzne
oddelenia ÚV KSČ dnes vykonáva sieť mimovládnych organizácií napojených na zahraničie. Medzi konkrétne projekty z minulého roku, ktorými táto mimovládka vnucovala naším deťom neprirodzené a cudzie názory patrí aj projekt s názvom Zisťovanie dopadu multikultúrnej výchovy na postoje žiakov, ktorého cieľom bolo zistiť a formovať postoje žiakov k rozmanitosti a právam národnostných menšín. Tento cieľ mal byť naplnený pomocou tréningov a konzultácií pre pedagógov v oblasti multikultúrnej výchovy. Na túto nechutnú
manipuláciu detí zaplatil štát mimovládke 7000 eur. 

Projekt s názvom Anna Franková - Odkaz dejín dnešku bol zameraný na sprostredkovanie odkazu holokaustu a reflektovanie údajného rasizmu a akejsi diskriminácií v súčasnosti. V skutočnosti teda ide o dôraz tematiky holokaustu (ako keby to bola jediná a najhoršia tragédia v ľudských dejinách) a vytváranie dojmu o probléme, ktorý na Slovensku neexistuje.
Organizátori dali na istotu a použili overený marketingový ťah, tragický život mladého nevinného židovského dievčaťa Anny Frankovej, ktorý bol po vojne zneužívaný už nespočetne veľa krát. Je zvláštne, že medzi deklarované ciele patrili rozvoj kritického myslenia a zvýšenie záujmu o históriu pričom na tento účel boli použité útržky z denníku Anny Frankovej, ktorý bol jej vlastným otcom reeditovaný a sama Anna ho prerábala na román, teda sa nedá hovoriť o úplne autentických historických zdrojoch. Na propagandu sú
však vhodnejšie emócie ako fakty. Táto mienkotvorná výstava stála daňových poplatníkov 2 000 eur.

Ďalší zásah do vzdelávacieho systému predstavoval projekt s názvom Holokaust ako nástroj výchovy k postojom. E-learningový kurz (nielen) pre učiteľov. Už samotný názov prezrádza, že ľudské utrpenie je pre súčasnú propagandu predovšetkým nástroj na formovanie tých (ideologicky) správnych postojov. Tento kurz mal za cieľ posilniť tému holokaustu vo
vyučovacom procesu a umelo ho vtlačiť aj do ďalších vyučovaných predmetov, tak aby ho naši žiaci mali v mysliach čo možno najčastejšie. Žiaci sa takto mali stať empatickejší a citlivejší k menšinám. Za toto gumovanie zaplatil štát dotáciou 3000 eur.
Toto je len pár projektov z dielne Nadácie Milana Šimečku, ktorej aktivity dlhodobo vymývajú mozgy v našej spoločnosti a ešte im za to platíme. Odborný garant spomínaných projektov bol Mgr. Laco Oravec člen Rady Vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Okrem tejto nadácie Fico v minulom roku podporil aj Nadáciu Petit Academy, ktorej vyplatil 80 000 eur. Táto nadácia patrí pod vydavateľstvo Petit Press a. s., ktoré vydáva napríklad denníky SME alebo Korzár. Napriek tomu, že sa Róbert Fico profiluje ako obeť a nepriateľ zapredaných médií, sám im vypláca desať tisíce eur na ich aktivity. Aj takáto je pravá tvár bývalého premiéra, ktorému mnohí jednoduchší verili, že bojuje so Sorošom a jeho predĺženými chápadlami na Slovensku.

Úrad Vlády vyplatil na podporu kultúry národnostných menších len v minulom roku 4 396 550 eur. Tieto peniaze končili v rukách mnohých pochybných mimovládnych organizácií , ktoré ich použili na často krát úplne nezmyselné projekty alebo na otvorenú propagandu multikultúrnych a iných  neprirodzených hodnôt. Ťažko si predstaviť, že projekty ako napríklad tie, ktoré sme vyššie uviedli a ktorých je oveľa oveľa viac, prinesú nejaké reálne pozitívne výsledky. Napríklad v riešení cigánskeho problému sa takýmto spôsobom nezmení absolútne nič. Slušní ľudia chcú zmenu prístupu k cigánskym asociálom a nie výlety a koncerty pre vybraných jedincov a tučné odmeny pre organizátorov. Zdá sa, že jediní, ktorým takéto plytvanie verejných zdrojov vyhovuje sú novodobí sociálni paraziti =mimovládne organizácie, ktoré platí štát. Takéto nakladanie so štátnymi peniazmi je veľmi nezodpovedné, najmä pri akútnej potrebe investovania do zanedbaného školstva, zdravotníctva alebo do mladých pracovitých rodín. 

 

 

 

Hodnotenie článku

Nahlásiť chybu v článku

* Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané občianskym združením Alternatívne spravodajstvo, zapísaným v registri občianskych združení na Ministerstve vnútra SR s prideleným IČO: 51405784 na účely spätného kontaktovania. Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete tu.

Odporúčame

Mestský poslanec v Prešove vraj prednostne pridelil byt rómskej…
V hlavnom meste pochodovalo 50.000 ľudí za práva nenarodených…
Andrej Danko možno bude kandidovať na prezidenta, vyhrať však…
Kiska vymenoval predsedu, podpredsedu a nových sudcov ÚS
Poslanci nezvolili dvoch nových členov Správnej rady ÚPN,voľbu…
Nadácia Antona Tunegu spolu s KDH zabalili pamiatku z 11.…

Diskusia k článku

Upozornenie: Pred publikovaním príspevku si prečítajte pravidlá diskusie

Vážení diskutéri, podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky, atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Prevázdkovateľ webstránky sa dištancuje od všetkých komentárov porušujúcich platnú legislatívu.