Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť prvýkrát zasadla s novým predsedom- ministrom spravodlivosti SR Gáborom Gálom

0 7. júl 2018, Ministerstvo spravodlivosti
7. júl 2018
Ministerstvo spravodlivosti
Dňa 28.06.2018 sa uskutočnilo 30. zasadnutie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len „rada“) za prítomnosti členov a členiek rady reprezentujúcich štátne orgány a inštitúcie a občiansku spoločnosť, ako aj prizvaných hostí z praxe v oblasti dodržiavania a ochrany ľudských práv.
Mgr. Gábor Gál

Novým predsedom rady sa stal minister spravodlivosti SR Gábor Gál, ktorý sa ochrane, dodržiavaniu ľudských práv  a boju proti diskriminácii začal venovať ešte ako mladý právnik. V tom čase, ako sám podotkol, si želal, aby boli zriadené obdobné rady či fóra, ktoré by sa špecializovali na porušovanie a ochranu ľudských práv v Slovenskej republiky, čím vyzdvihol význam a dôležitosť zasadnutí rady pri presadzovaní ľudských práv.

Po kontrole uznášania schopnosti rady tajomníkom a schválení bodov programu predseda rady pristúpil k prekonzultovaniu prvého bodu - Informácií zo zasadnutí všetkých 7 výborov, ktoré pôsobia ako stále odborné orgány rady. Rada následne jednomyseľne uznesením vzala túto informáciu na vedomie.

Ako druhý bod programu bol predstavený štátnym tajomníkom  ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu návrh na prijatie dodatku k štatútu Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania. K tomuto bodu programu prezentovali svoje výhrady najmä členovia z radov mimovládnych organizácií, namietajúc s ohľadom na návrh pripravovaného dodatku presun sekretariátu výboru na Štátny pedagogický ústav a výkon funkcie tajomníka výboru na riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu. Z uvedených dôvodov bol tento bod programu stiahnutý z programu a bude súčasťou rokovania na najbližšom zasadnutí rady aj za prítomnosti p. ministerky M. Lubyovej .

Podpredseda rady  za občiansku spoločnosť v bode 3 predstavil Zámer vytvorenia Výboru pre občianske a politické práva, ktorý by reflektoval potrebu venovania sa problematike občianskych a politických práv na celoštátnej úrovni, čím by bol vytvorený priestor na diskusiu o niektorých témach, ktorým nebolo možné doposiaľ poskytnúť adekvátny priestor už v rámci existujúcich výborov rady. Členovia rady túto iniciatívu privítali, predseda rady prezentoval úmysel začiatkom vytvoriť pracovnú skupinu z odborníkov na riešenie tejto oblasti ľudských práv. Záverom prijatého uznesenia sa poveruje sekretariát rady na prípravu návrhu vytvorenia pracovnej skupiny pre občianske a politické práva do najbližšieho zasadnutia rady.

K bodu 4. programu bola uznesením rady vzatá na vedomie „II. Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014- 2020 a návrh na jeho aktualizáciu“  predstavená p. Šebovou zo sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVaR. Po nej rovnako z MPSVaR vystúpila pani O. Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ktorá prezentovala „Súhrnnú správu o stave rodovej rovnosti za rok 2017“, ako aj informáciu k pripomienkam vychádzajúcich z nedávno ukončeného medzirezortného pripomienkového konania k predmetnému materiálu.

Predseda rady spolu s tajomníkom rady prezentovali v bode 6. Informáciu o súčasnom vývoji k novele zákona o Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva. Pán minister uviedol, že novela zákona pôvodne počítala s prechodom niektorých kompetencií Slovenského národného strediska pre ľudské práva (National Human Rights Institution- NHRI) na verejnú ochrankyňu práv (ďalej len „VOP“), čím mala zároveň kancelária verejného ochranu práv získať aj všetky súvisiace kompetencie a úlohy, ako to stanovujú Parížske princípy. Medzirezortné pripomienkové konanie k navrhovanej novele zákona skončilo rozporom, okrem iného aj z dôvodov, že MF SR nesúhlasilo s navýšením výdavkov zo štátneho rozpočtu, keďže návrh počítal s finančným a administratívno- personálnym zabezpečením za účelom plnohodnotného výkonu úloh, ktoré VOP vyplývajú zo zákona, tiež aj s konštatovaním , že agenda NHRI je bližšie nasmerovaná Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva. Predseda rady všetkých prítomných oboznámil, že momentálne prebieha stále otvorený dialóg, resp. je prediskutovávaný kompromis, pri ktorom by agenda NHRI bola zabezpečovaná Slovenským národným strediskom pre ľudské práva, a preto legislatívne opatrenia a činnosti, ktoré budú vyplývať Slovenskej republike z ratifikácie Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (OP- CAT), by boli zabezpečované Verejným ochrancom práv. Záverom členovia rady prijali k tomu bodu uznesenie, ktorým zobrali na vedomie správu k novele zákona o stredisku.

 K bodom 7 a 8 programu vystúpila v zastúpení štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pani Illková, generálna riaditeľka sekcie medzinárodnoprávnej a konzulárnej a krízového manažmentu, ktorá predstavila „Správu o prerokovaní jedenástej a dvanástej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a návrh subjektov zodpovedných za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie“ a „Piatu správu o implementácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike.“ Rada k obom bodom prijala uznesenia, ktorými tieto správy vzala na vedomie a súčasne odporučila vláde predložené materiály schváliť.

V 9. Rôzne neboli zo strany členov rady prijímané uznesenia. Rada sa stotožnila s nomináciu pána Mamojku, podpredsedu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, za zástupcu rady do Rady vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Ďalej tajomník rady informoval o dotačnej schéme ministerstva spravodlivosti za rok 2018 na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Ako uviedol, z celkovo 122 prijatých žiadostí o dotáciu, bolo 59 žiadostí postúpených na rokovanie s ústnou prezentáciou projektu žiadateľa za hodnotenia 14 členmi komisie (z toho 7 zástupcov z ministerstiev a iných štátnych orgánov a 7 zástupcov z občianskej spoločnosti). Výsledkom bolo 42 podporených žiadostí s celkovou výškou poskytnutej dotácie 769 500 ,- Eur.

Na záver zasadnutia predseda rady poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť. Termín najbližšieho zasadnutia rady je určený na 21.09.2018.

 

Hodnotenie článku

Nahlásiť chybu v článku

* Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané občianskym združením Alternatívne spravodajstvo, zapísaným v registri občianskych združení na Ministerstve vnútra SR s prideleným IČO: 51405784 na účely spätného kontaktovania. Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete tu.

Odporúčame

Novým predsedom Progresívneho Slovenska sa stal M. Truban
Do boja o prezidentské kreslo ide 15 kandidátov, náležitosti…
Slovenský jazyk bude aj naďalej používaný prednostne. Poslanci…
Matovič sťahuje svoju kandidatúru: Spravím všetko pre to, aby sa…
UHRÍK: ,,BLÁZNI! ZA PODPAĽAČSTVO IMIGRANTOV OBVIŇUJÚ EURÓPANOV A…
Polícia zhabala marihuanu v počte 3900 jednotlivých dávok

Diskusia k článku

Upozornenie: Pred publikovaním príspevku si prečítajte pravidlá diskusie

Vážení diskutéri, podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky, atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Prevázdkovateľ webstránky sa dištancuje od všetkých komentárov porušujúcich platnú legislatívu.