Toto všetko robí štát pre Rómov. Ostatní môžeme len snívať!

0 8. september 2019, J. Murgašová
8. september 2019
J. Murgašová
V obci Dobšiná pri Rožňave postavili novú materskú školu pre rómske deti. Stará škôlka údajne už nevyhovovala z hygienických a najmä z kapacitných dôvodov.
Rómska osada, kde sa usporiadavajú psie zápasy

Rómskej problematike sa začala obec venovať systematicky. Najprv im postavili nové byty a teraz aj škôlku za pomoci Európskej dotácie v hodnote vyše 500 tisíc eur. 

Prinášame zaujímavý prehľad koľko prostriedkov vynaloží štát na „bieleho“ a koľko na "Róma" počas života.

Toto porovnanie sa netýka asi 10 -15% cigánskeho etnika, ktoré sa zaradilo do života spoločnosti a ocitlo sa na strane dotujúcich štát a nie na strane dotovaných štátom.

Vek 0 rokov

„rómska rodička“
- prichádza do pôrodnice bez batoha,
(nemocnica jej prepožičia župan, pyžamo, uterák, príbor , pohár a daruje hyg. vložky, plienky a pod.)
- štát dotuje výbavu rodičky
- pôrodník odrodí aj bez všimného
- často odchádza domov bez dieťaťa, to
ostáva v opatere štátu (detský domov),
ktorý ho dotuje do 18 rokov povinne
a následne sa oňho štát stará ďalej
v zmysle sociálneho zabezpečenia

„biela rodička“
- prichádza do pôrodnice s cestovným batohom,
s kompletnou výbavou (príbor, pohár, toaletný
papier, župan , uteráky, hyg. vložky, plienky
a pod.)
- štát nedotuje výbavu rodičky (príbor, pohár,
toaletný papier, župan, uteráky, hyg. vložky
a pod.)
- rodička v záujme lepšej opatery a hladšieho
pôrodu dáva pôrodníkovi všimné
- berie si dieťa domov do vlastnej opatery a dotuje ho z vlastných prostriedkov do veku 24 rokov, následne sa dieťa stará o seba samé

Vek 6 rokov

„rómsky školáčik“
- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje do bezplatného školského
zariadenia, stravu mu hradí štát, keďže rodičia sú sociálne slabší
- v prípade cestovania do školy mu na
prepravu prispieva štát
- rodičia poberajú od štátu sociálne dávky,
príspevok na bývanie a zdravotne sú
štandardne zaopatrení rovnako, ako bieli

„ biely školáčik“
- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje do bezplatného školského
zariadenia a stravu mu hradia rodičia
- v prípade cestovania do školy mu prepravu hradia rodičia
- rodičia odvádzajú štátu dane, príspevok do
sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne

Vek 15 rokov

„rómsky stredoškolák“
- rodičia poberajú rodinné prídavky
- ak nastupuje do bezplatného školského
zariadenia, stravu mu hradí štát, keďže
rodičia sú sociálne slabí
- na ubytovanie na internáte dostáva
príspevok od štátu vo forme sociálneho
štipendia
- v prípade cestovania do školy mu na
prepravu prispieva štát
- väčšia časť končí so školou a začínajú sa
orientovať v sociálnych dávkach,
poniektorí začínajú poberať aj rodinné
prídavky
- mladí rodičia ale aj starí rodičia dostávajú
od štátu sociálne dávky a zdravotne sú
štandardne zaopatrení rovnako, ako bieli

„biely stredoškolák“
- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje do bezplatného školského
zariadenia a stravu mu hradia rodičia
- ubytovanie na internáte mu hradia rodičia
- v prípade cestovania do školy mu prepravu hradia rodičia
- pokračujú v štúdiu, sú nezorientovaní
v sociálnych dávkach a nepoberajú rodinné
prídavky
- rodičia odvádzajú štátu dane, príspevok do
sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne

Vek 19 rokov

„rómsky mladý rodič“
- poberá sociálne dávky
- poberá rodinné prídavky na deti
- poberá príspevok na bývanie
- žiada o sociálny byt „Dajte nám nové
byty!“

„ biely študent vysokej školy“
- rodičia poberajú rodinné prídavky
- nastupuje na bezplatnú/platenú vysokú školu,
- stravu, ubytovanie a cestovné mu hradia rodičia

Vek 24 rokov

„rómsky mladý nevzdelaný rodič“
- kričí do kamery televízie „dajte nám
dobre platenú prácu!“
- platí si lacné nájomné
- poberá rodinné prídavky na deti
- poberá príspevok na bývanie
- spolu s rodičmi poberá sociálne dávky,
príspevok na bývanie
- dostáva od štátu sociálny byt zdarma, štát
sa o jeho bývanie zaujíma
(95% z prostriedkov EÚ a 5% z peňazí
rodičov bieleho študenta a bieleho
mladého vzdelaného človeka)
- ako chovanec detského domova (kde %
vyjadrenie pomeru cigánov k bielym je
cca 70-30 %) dostane z prostriedkov
štátneho fondu rozvoja bývania 100%
hodnoty nehnuteľnosti

„biely mladý vzdelaný človek“
- hľadá si zamestnanie a uplatnenie v spoločnosti
sám bez pomoci štátu
- platí si drahý podnájom
- nepoberá rodinné prídavky
- spolu s rodičmi odvádza štátu dane, príspevok do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne
a pod.
- hľadá cesty k nadobudnutiu vlastného bývania,
štát sa o jeho bývanie nezaujíma
- z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania
dostane maximálne 80% hodnoty nehnuteľnosti

Vek 30 rokov

„Róm v produktívnom veku bez
produkcie pre štát“
- má sociálny byt
- platí si lacné nájomné a žiadne splátky na
byt
- poberá rodinné prídavky na deti
- spolu s rodičmi poberá príspevok na
stravu pre deti, sociálne dávky, príspevok
na bývanie až do doby poberania
dôchodku
- má 10-15 detí kvôli vyšším rodinným
prídavkom a sociálnym dávkam
(Rodičia nemôžu fyzicky, finančne a ani
duchovne vychovať toľko detí, no držia sa
hesla: „ ja porodím, štát vychová“.)

„ biely človek v produktívnom veku“
- kupuje si byt na hypotekárny úver so splatnosťou 30-tich rokov a preplatením kúpnej ceny o 200%
- platí nie najlacnejšie nájomné a hypotekárne
splátky
- nepoberá rodinné prídavky
- spolu s rodičmi odvádza štátu dane, príspevok do sociálnej poisťovne, do zdravotnej poisťovne
a pod. až do odchodu do dôchodku
- dieťa si z dôvodu finančného deficitu nemôže
dovoliť, nanajvýš 1-2

Vek 62+ rokov

„Róm dôchodca“
- mení sa iba názov príspevku zo
sociálneho na dôchodkový
- dostáva minimálny dôchodok za cca 40
rokov poctivého a dôsledného poberania
sociálnych a iných dávok, ktorým mu štát
prispieva na život bez práce

„ biely dôchodca“
- odchádza do dôchodku s minimálnou výškou
dôchodku, pretože zamestnávateľ ho vyplácal
z minimálnej mzdy kvôli nižším odvodom štátu
- dostáva minimálny dôchodok za cca 40 rokov
poctivej práce a dotovania štátu

„rómsky nebožtík“
- miesto na cintoríne a vlastný pohreb ho
vôbec nezaujíma, veď v najhoršom ho
pochová štát na vlastné náklady

„ biely nebožtík“
- počas života si musí našetriť z biedneho dôchodku na miesto na cintoríne a vlastný pohreb

Nuž, urobte si sami obraz, či je na Slovensku tzv. diskriminácia Rómov alebo bielych.
A to sa ešte nezaoberáme podielom kriminality, ktorú Rómovia páchajú vzhľadom k ich počtu, každopádne by to boli zaujímavé čísla.
Zastávam názor, že slovenskí politici, radiaci sa k formálnym figúrkam, v záujme pochlebovania
európskym poslancom dokážu diskriminovať bielych občanov, len aby vyšli v ústrety našim
chronicky sa sťažujúcim cigánskym spoluobčanom a ulahodili europolitikom. Európski politici sú väčšinou tí, ktorí nikdy nežili vedľa cigánskej osady a ani netušia, čo je rómske etnikum. Majú plné ústa diskriminácie Rómov na Slovensku a poznajú iba na kameru sťažujúceho sa špinavého Róma pred drevenou polorozpadnutou chatrčou. Nepoznajú slovenskú mladú rodinu, ktorá sa nesťažuje do kamery, dotuje tento štát, pracuje a je preň prospešná, býva v rodičovskom byte, no od štátu neočakáva nič zadarmo, hoci prežíva iba vďaka podpore starých rodičov.
Títo ľudia nás idú učiť spolunažívaniu s rómskymi spoluobčanmi. Nie je to trošku smiešne?

Na Slovensku klesá krivka natality, čo môže a v budúcnosti znamenať problém.
Klesá natalita aj u cigánskeho etnika? Nie!
Hoci natalita spoločnosti vyjadrená absolútne klesá, pôrodnosť Rómov v relatívnom vyjadrení k pôrodnosti bielych rapídne narastá. Čo to asi znamená pre spoločnosť o 20 – 30 rokov?
Rómovia sa začnú vzdelávať a obsadia pracovné miesta lekárov, právnikov, manažérov alebo si vláda musí vytvoriť značnú finančnú
rezervu, skutočný balík peňazí pre vyplácanie sociálnych dávok pre Rómov a dôchodkov pre
ľudí, ktorí teraz odovzdávajú svoje sily a schopnosti tomuto sociálne cítiacemu štátu.
Druhou variantou je, že bieli budú pracovať dovtedy, kým v práci naposledy nevydýchnu, len aby bolo z čoho vyplácať sociálne dávky. Koho asi v budúcnosti tento sociálny štát uprednostní?

V prírode existuje jav zvaný parazitizmus. Košatý strom vďaka svojim koreňom poctivo
čerpá vodu a živiny z pôdy a zásobuje nimi celý vlastný kmeň a korunu. Keď však strom vytvorí
podmienky pre život ďalšieho cudzieho organizmu, ktorý žije na ňom a z jeho práce, tak daný organizmus tie podmienky určite využije a to nie len k vlastnému prežitiu, ale aj k ďalšiemu
rozmnožovaniu. Strom však dokáže živiť oboch iba do určitého únosného bodu. Keď sa cudzie
organizmy premnožia natoľko, že strom už nedokáže svojou prácou živiť ani jedného, celý strom odumiera a s ním aj cudzopasník.

 

Zámerom nie je vyvolávať rasovú či etnickú neznášanlivosť, ale prostredníctvom faktov poukázať na skutočnú diskrimináciu „bielych“ na Slovensku väčšou časťou rómskeho etnika.

Hodnotenie článku

Nahlásiť chybu v článku

* Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané občianskym združením Alternatívne spravodajstvo, zapísaným v registri občianskych združení na Ministerstve vnútra SR s prideleným IČO: 51405784 na účely spätného kontaktovania. Viac informácií k ochrane osobných údajov nájdete tu.

Odporúčame

Danko čeliť odvolávaniu nebude, koalícia nepodporila program
MK SR vyriešilo spory medzi používateľmi a tzv. autorskými…
Video: Vlastenecký spevák Ďurica oslavuje bratstvo, blízkosť a…
Rezort školstva podporí výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne…
Lož dobýva svet
Novoročné príhovory 2020- Čaputová aj Uhrík

Diskusia k článku

Upozornenie: Pred publikovaním príspevku si prečítajte pravidlá diskusie

Vážení diskutéri, podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky, atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Prevázdkovateľ webstránky sa dištancuje od všetkých komentárov porušujúcich platnú legislatívu.